Hvorfor megling

Hvorfor velge oss?

Vi har, gjennom mange års kompetanse-oppbygging, allsidig kunnskap innen forsikring. I tillegg har vi særlig kompetanse innen viktige områder som:

  • Ansvar
  • Avbrudd
  • Transport
  • Personal – yrkesskade
  • Pensjon